Terug

Ombuds- en vertrouwenszaken

Iedereen werkzaam in het UMC Utrecht kan  vertrouwelijk raad vragen aan de functionarissen van het bureau ombuds- en vertrouwenszaken:

  • Ombudsfunctionarissen (onpartijdig en onafhankelijk);
  • Vertrouwenspersoon integriteit;
  • Vertrouwensfunctionaris ongewenste omgangsvormen.

De functionarissen kunnen informeren, (on)gevraagd adviseren, bemiddelen, begeleiden en verwijzen. Dit kan bij meldingen (vragen, problemen, klachten of geschillen) over de volgende onderwerpen:

  • Arbeidsinhoud;
  • Arbeidsverhoudingen;
  • Arbeidsomstandigheden;
  • Toepassing van de arbeidsvoorwaarden;
  • (Seksuele) intimidatie, agressie, geweld, pesten, discriminatie;
  • Vermoeden van misstand(en)/constateren van onregelmatigheid (schending integriteit). 

Het is belangrijk dat je durft te komen. Het kan escalatie van de situatie beperken. Vertrouwelijkheid staat voorop. In principe geldt dat er geen actie wordt ondernomen zonder toestemming van jou.

Telefoonnummer: 088 75 586 20
e-mail: ombudsenvertrouwenszaken@umcutrecht.nl

Meer informatie op de intranetsite van het UMC Utrecht (alleen toegang met username en wachtwoord).