Terug

Ziekte en arbeidsongeschiktheid

Ziekte en arbeidsongeschiktheid

Ziekmelden uitklapper, klik om te openen

Als je ziek bent en niet kunt werken, moet je dit zo snel mogelijk telefonisch door (laten) geven aan je direct leidinggevende of diens vervanger. Bij een dagdienst moet de ziekmelding zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen een half uur na aanvang van de werktijd, worden doorgegeven, tenzij er omstandigheden zijn die een dergelijke snelle melding onmogelijk maken. Bij een late dienst of nachtdienst moet de ziekmelding zo spoedig mogelijk en in ieder geval voor aanvang van de dienst worden doorgegeven.

Bij de ziekmelding geef je de volgende gegevens door:

 • Je naam;
 • Het telefoonnummer waar je te bereiken bent. Dat geldt ook als je een geheim nummer hebt; je moet gedurende de periode van ziekte bereikbaar zijn voor je leidinggevende;
 • De aard van je ziekte (globaal);
 • Wat de beperkingen t.a.v. het werk zijn, dus wat voor soort werk je niet kunt doen;
 • Hoe lang je verwacht ziek te blijven;
 • Het adres waar je te bereiken bent;
 • Je spreekt af met je leidinggevende wie de volgende keer belt en wanneer dat is;

Ben je een flexwerker die via de Werkwinkel wordt uitgezonden? Dan moet je zowel de Werkwinkel als je inlener laten weten dat je ziek bent en niet kunt werken.

Ook een flexwerker wordt bij ziekte doorbetaald. Je krijgt het gemiddelde van wat je de afgelopen 12 maanden verdiend hebt. Ben je korter dan 12 maanden indienst, dan krijg je een gemiddelde uitbetaald over de maanden die je gewerkt hebt. 

Welke spelregels zijn er? uitklapper, klik om te openen

 • Als je ziek bent moet je je verblijfadres en telefoonnummer bij ziekmelding doorgeven. Je moet bereikbaar zijn voor je leidinggevende. Wanneer je tijdens je ziekte tijdelijk van verblijfadres verandert, bijvoorbeeld door opname in het ziekenhuis of andere instelling of ontslag daaruit, dan moet je dit binnen 24 uur doorgeven aan je leidinggevende.
 • Je bent verplicht mee te werken aan een geneeskundig onderzoek.
 • Als je wordt opgeroepen, moet je komen, ook al zou je die dag weer aan het werk gaan. Als je niet in staat bent naar het spreekuur te komen, neem je contact op met P&O Gezondheid om een andere afspraak te maken. Als je geen gehoor geeft aan een oproep voor het spreekuur of aan adviezen van de bedrijfsarts, kunnen er sancties volgen.
 • Je mag tijdens je ziekte niets doen of laten waardoor je genezing wordt belemmerd of vertraagd. Als je twijfelt, kan je contact opnemen met de bedrijfsarts.
 • Je mag geen werk voor anderen verrichten, behalve als je uitdrukkelijk toestemming van de bedrijfsarts en van je leidinggevende hebt. Dit geldt voor betaald en onbetaald werk.

Beter melden uitklapper, klik om te openen

Als je hersteld bent en weer aan het werk gaat, moet je dit zo spoedig mogelijk doorgeven aan je leidinggevende. Als je op maandag hersteld bent, maar op donderdag volgens rooster pas weer moet werken, moet je je maandag beter melden.

Ziekte en vakantie uitklapper, klik om te openen

 • Tijdens ziekte bouw je ook vakantie op. Dit betekent dat je vakantie moet opnemen tijdens een ziekteperiode.
 • Als je ziek wordt in je vakantie meld je dit zo snel mogelijk aan je leidinggevende. Je geeft je verblijfadres en het telefoonnummer door. Ook als je hersteld bent, geef je dit zo snel mogelijk door.
 • Op vertoon van een doktersverklaring worden er geen vakantie-uren van je tegoed afgeschreven. In de verklaring staat in ieder geval wanneer je ziek bent geworden en de datum waarop je weer hersteld bent. Als er beperkingen zijn om te reizen (zodat je niet op tijd op je werk kunt zijn), dan moet dat ook vermeld worden. Alleen als aan deze voorwaarden is voldaan, kun je aanspraak maken op teruggave van de vakantie-uren.
 • Tijdens een ziekteperiode kun je alleen op vakantie met toestemming van je leidinggevende.
 • De bedrijfsarts beoordeelt of er medische belemmeringen zijn om op vakantie te gaan.

Bedankt voor uw reactie!

Heeft deze informatie u geholpen?

Graag horen we van u waarom niet, zodat we onze website kunnen verbeteren.

Deze website maakt gebruik van cookies

Deze website maakt gebruik van cookies Deze website toont video’s van o.a. YouTube. Dergelijke partijen plaatsen cookies (third party cookies). Als u deze cookies niet wilt kunt u dat hier aangeven. Wij plaatsen zelf ook cookies om onze site te verbeteren.

Lees meer over het cookiebeleid

Akkoord Nee, liever niet