Terug

P&O Service Centrum

Het P&O Service Centrum verzorgt de administratieve verwerking bij indiensttreding, mutaties en uitdiensttreding. Ook geeft het P&O Service Centrum mondeling, per e-mail en per telefoon informatie aan (nieuwe) medewerkers van het UMC Utrecht over personele zaken. Hieronder staan de contactgegevens van het P&O Service Centrum.

Contactgegevens

Contact
E-MailE-mailadres algemeen: POServiceCentrum@umcutrecht.nl
E-mailadres voor in dienst tredende medewerkers: POServiceCentrum-indienst@umcutrecht.nl
PostadresUMC Utrecht
P&O Service Centrum
Huispostnummer D01.213
Postbus 85500
3508 GA Utrecht
BezoekadresH01.229
Heidelberglaan 100
3584 CX Utrecht